ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหุบพริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 10 ธันวาคม 2022 3:43 PM
b-school02
สพฐโรงเรียนบ้านหุบพริก
หน้าหลัก » นานาสาระ » สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์

อัพเดทวันที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เข้าดู ครั้ง

สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ 11 พฤศจิกายน 2563 ในอดีตผู้คนคงจะคุ้นเคยกับสื่อต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต นับตั้งแต่หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วิทยุกระจายเสียง ,โทรทัศน์ แม้แต่ภาพยนตร์ สื่อเหล่านี้ในปัจจุบันถือว่าเป็นสื่อแบบเก่าไปแล้ว การเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตและเวิร์ดไวด์เว็ป (World Wide Web) ทำให้เกิดสื่อชนิดใหม่ขึ้นและเป็นที่นิยมของผู้คนที่เติบโตขึ้นมาในยุคหลัง โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรมของคนในการเข้าถึงสื่อเปลี่ยนไปรวดเร็วมาก

การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ก่อนปี 1990 เมื่อโลกเรายังไม่มีอินเตอร์เน็ตเรายังคงซื้อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอ่าน, ฟังรายการข่าวหรือรายการเพลงจากวิทยุ, จ้องอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อดูข่าว ดูภาพยนตร์ ดูละคร สารคดี แม้ว่าเราจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วแต่เรากียังใช้งานเฉพาะกิจแบบเดิม เช่น ใช้พิมพ์งาน, ใช้คำนวณตัวเลขในโปรแกรมเวิร์คชีตเพื่อทำรายงาน หรือใช้เล่นเกมจากโปรแกรมเกมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เราติดต่อสื่อสารทางออนไลน์กันบ้าง เช่น งานด้านทรานแซคชั่นเพื่อติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ส่วนกลาง หรือส่งไฟล์ข้อมูลให้กันผ่านโมเด็มโดยใช้โปรแกรมสื่อสาร เราใช้โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อพูดคุยกัน แต่เมื่อมีอินเตอร์เน็ตและเวิร์ดไวด์เว็ปเข้ามา การนำเอาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของมนุษย์ ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารในสังคมเปลี่ยนไปเหมือนพลิกฝ่ามือทีเดียว

โซเชียลมีเดียคืออะไร
โซเชียลมีเดียคือเทคโนโลยีการสื่อสารกันในเชิงการโต้ตอบในสังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการสร้างหรือแบ่งปันข้อมูล, ความคิด, ความสนใจในงาน, การแสดงออกผ่านทางชุมชนเสมือน (Virtual Communities) และโครงข่าย ความหลากหลายของบริการโซเชียลมีเดียปัจจุบันทำให้มีการอธิบายความหมายหรือนิยามมันได้หลายอย่าง แต่สรุปในส่วนที่เป็นที่เข้าใจ ตรงกันได้ดังนี้
1. โซเชียลมีเดียคือ บริการสื่อสารในเชิงการโต้ตอบที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้ Web 2.0 โดย Web 2.0 หรือเรียกอีกอย่างว่า Social Web คือเว็ปที่ผู้ใช้สามารถสร้างคอนเทนต์ของตนเองได้และใช้งานง่าย โดยไม่ได้จำกัดตนเองเป็นเพียงผู้บริโภคแต่สามารถเป็นผู้ผลิตและมีส่วนร่วมได้รวมทั้งสามารถทำงานได้กับทุกระบบงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้
2. คอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเองอยู่ในรูปแบบของ ความเห็น, ตัวอักษร, ภาพดิจิตอลหรือวิดิโอ โดยใช้งานผ่านออนไลน์
3. ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลของสินค้าหรือบริการของตนด้วยเว็ปไซด์หรือแอฟลิเคชั่นของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
4. โซเชียลมีเดียจะสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้กับผู้ใช้รายอื่นหรือกลุ่มอื่นได้

ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมีคุณภาพ, เข้าถึงได้ตลอดเวลา, ใช้งานได้ฉับไว, คงอยู่ได้ตลอดจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบเก่ามาก
บริการโซเชียลมีเดียในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้สมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งร้อยล้านราย เช่น Facebook (รวมถึง Facebook Messenger), Tiktok, WeChat, Instagram, QZone, Weibo, Twitter, Tumblr, Baidu Tieba and LinkedIn. แพลตฟอร์มอื่นที่เป็นที่นิยมกันและตีความได้ว่าเป็นบริการโซเชียลมืเดียเหมือนกัน เช่นYouTube, QQ, Quora, Telegram, WhatsApp, LINE, Snapchat, Pinterest, Viber, Reddit, Discord, VK, Microsoft Teams เป็นต้น

การนำโซเชียลมีเดียมาใช้ประโยชน์
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสื่อสารโดยทำให้ผู้ใช้แต่ละคนรู้สึกถึงการสื่อสารกันแบบออนไลน์อย่างแท้จริง โซเชียลมีเดียยังเป็นเคริ่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและทำการตลาดขององค์กรธุรกิจ, ผู้ผลิต, หน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร, ผู้สนับสนุน, พรรคการเมืองและรัฐบาล โซเชียลมีเดียยังสามารถนำมาใช้งานในแบบเคลื่อนที่บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์แบบแทบเลท (Tablet Computer) เพื่อรองรับการตลาดแบบโมบาย (Mobile Marketing) ทำให้การตลาดทำได้กว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

สิบอันดับบริการโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของบริการโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมมากที่สุดตามมาด้วยจีน ผมจะขอนำข้อมูลสิบอันดับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่มีผู้สมัครใช้บริการมากที่สุดมานำเสนอ ดังนี้
อันดับ 1 Facebook จำนวนผู้ใช้งาน 2,603 ล้านราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับ 2 YouTube จำนวนผู้ใช้งาน 2,000 ล้านราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับ 3 WhatsApp จำนวนผู้ใช้งาน 2,000 ล้านราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับ 4 Facebook Messenger จำนวนผู้ใช้งาน 1,300 ล้านราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับ 5 WeChat จำนวนผู้ใช้งาน 1,203 ล้านราย ประเทศจีน
อันดับ 6 Instagram จำนวนผู้ใช้งาน 1,082 ล้านราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับ 7 Tiktok จำนวนผู้ใช้งาน 800 ล้านราย ประเทศจีน
อันดับ 8 QQ จำนวนผู้ใช้งาน 694 ล้านราย ประเทศจีน
อันดับ 9 Sina Weibo จำนวนผู้ใช้งาน 550 ล้านราย ประเทศจีน
อันดับ 10 Sina Weibo จำนวนผู้ใช้งาน 517 ล้านราย ประเทศจีน
หมายเหตุ ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2020

การนำโซเชียลมีเดียมาใช้งานในระดับองค์กร
ใช้งานโดยรัฐบาล เพื่อโต้ตอบกับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ วิเคราะห์/ติดตามความคิดเห็นและกิจกรรมสาธารณะ
ใช้งานทางธุรกิจ เพื่อติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้า ใช้ติดต่อกันภายในบริษัท

นักการตลาดใช้โซเชียลมีเดียเพื่อหาข้อมูลการวิจัยทางการตลาด การทำโปรโมชั่นทางการขาย การเรียนรู้ของพนักงาน การพัฒนาองค์กร พัฒนาความสำพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างโรยัลตี้ และการทำอีคอมเมิร็ซ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาทิศทางของอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงการทำธุรกิจ ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Social Media Monitoring Tools ในการตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์การสนทนาออนไลน์บนเว็บเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชาสัมพันธ์และการติดตามแคมเปญโฆษณา ใช้เครื่องมือนี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับการใช้จ่ายโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย การตรวจสอบคู่แข่งและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน

การใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย
สำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย จากข้อมูลของ Hootsuite ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดระบบข้อมูลโซเซียลมีเดียและการทำการตลาด พบว่าข้อมูลถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีปัญชีการใช้โซเชียลมีเดียทั้งสิ้น 52 ล้านบัญชี ช่วงอายุที่มีการใช้มากที่สุดคือ 25-34 ปี แพลตฟอร์มที่รู้จักกันดีมีการใช้งานมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ Facebook, YouTube, Line, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Tiktok, Pinterest, Linkedin, WeChat, Whatsapp

ในความเห็นของผมโซเชียลมีเดียก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน มีการวิเคราะห์กันแล้วว่าโซเชียลมีเดียให้ผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบกับตัวบุคคลหรือสังคม เพราะโซเชียลมีเดียก็เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม ซึ่งถ้ามองในด้านที่เป็นบวกโซเชียลมีเดียมีประโยชน์มากในการติดต่อสื่อสารกัน ในการเรียนรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในทางส่งเสริมกิจกรรมของภาครัฐกับประชาชน และในทางธุรกิจ แต่โซเชียลมีเดียก็อาจส่งผลกระทบในด้านลบ หากนำมันมาใช้งานอย่างขาดวุฒิภาวะและขาดการแยกแยะวิเคราะห์จนบางครั้งดูเหมือนว่าเราจะตกเป็นผู้ถูกใช้งานมากกว่า

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สื่อสังคมออนไลน์ "

นานาสาระ ล่าสุด